Hafan Cymru- Gweithiwr Cymorth Peripatetig

Hafan Cymru- Gweithiwr Cymorth Peripatetig

CYF: 99PSWS

  • 37 awr y wythnos
  • Cyflog cychwynnol o £17,200 pro rata yn codi i £17,721 pro rata ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus
  • Cymraeg hanfodol: Ddymunol
  • Parhaol: I’w gytuno

Dyddiad Cau: Canol dydd 26.2.18

Cyfweliadau: 6.3.18

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: http://www.hafancymru.co.uk

http://www.cavs.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/Peripatetic-Support-Worker-South-Wales-37-hours.pdf

Share