Hafan Cymru: Cydlynydd Gwasanaeth Cwnsela Prosiect Seren

Hafan Cymru: Cydlynydd Gwasanaeth Cwnsela Prosiect Seren

Fel cydlynydd Gwasanaeth Prosiect Cwnsela Seren byddwch yn cydgysylltu rhedeg gwasanaethau cwnsela gwirfyddolwyr y Seren ac yn rhoi cymorth gweinyddol i’r cwnselwyr gwirfoddol pan fo angen

Lleoliad: Pensarn, Caerfyrddin, gyda theithio achlysurol i Orllewin Cymru

Cyflog: £20,500 pro rata y flwyddyn

Oriau: 20 awr yr wythnos Swydd Tymor Sefydlog hyd 31.03.20 (estyniad posibl i rol barhaol)

Cyf: 1901.SC

Disgrifiad swydd llawn a ffurflenni cais ar ein gwefan

Dyddiad cau: 12pm 06.05.2019

Gweithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i ymweld â: www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd safonol (DBS). Bydd angen rhestr wirio ar gyfer gwirio Gweithlu Oedolion ar gyfer y swydd hon

Share