Hafan Cymru: Swydd Cynorthwyydd Cymorth x 3 Swydd Prosiect Pobl Ifanc RCT

Hafan Cymru: Swydd Cynorthwyydd Cymorth x 3 Swydd Prosiect Pobl Ifanc RCT

£8.45 yr awr yn ogystal a £57.60 am arhosiad dros nos

Contract Tymor Sefydlog 12 Mis (gellir ei ymestyn)

Cyf: 67.SARCT

Lleoliad: Pontypridd, Rhondda Cynon Taff

  • 1 x 15 Oriau gyda un arhosiad dros nos (Rhwng 11yn-7yb)
  • 1 x 16 Oriau gyda un arhosiad dros nos (Rhwng 11yn-7yb)
  • 1 x 17 Oriau gyda un arhosiad dros nos (Rhwng 11yn-7yb)

25 diwrnod o wyliau blynyddol, (yn codi i 30 diwrnod ar ôl 5 mlynedd), patrymau sifftiau hyblyg, hyfforddiant llawn, talebau gofal plant, cynllun pensiwn, rhaglen cymorth i weithwyr.

Disgrifiad swydd llawn a ffurflenni cais ar ein gwefan.

Dyddiad Cau: 25ain Mawrth 2019

Gweithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i ymweld â: www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd safonol (DBS). Bydd angen rhestr wirio ar gyfer gwirio Gweithlu Oedolion ar gyfer y swydd hon

Share