Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm deinamig a chreadigol.

Cymdeithas Tai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, dynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru.

26 diwrnod o wyliau blynyddol, (yn codi i 30 diwrnod ar ôl 5 mlynedd), hyfforddiant llawn, talebau gofal plant, cynllun pensiwn, rhaglen cymorth i weithwyr.

LLEOLIAD: Sir Benfro

CYFLOG: £17,200 y flwyddyn pro rata yn codi i £17,721 ar ôl cwblhau cyfnod prawf llwyddiannus

ORIAU: 37 (Parhaol)

CYF: 1910.SWPMBS

Disgrifiad swydd llawn a ffurflenni cais ar ein gwefan

Dyddiad cau: 29 Ebrill 2019

Gweithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i ymweld â: www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd safonol (DBS). Bydd angen rhestr wirio ar gyfer gwirio Gweithlu Oedolion a phlant ar gyfer y swydd hon

Share