Hafan Cymru: GWEITHIWR CEFNOGI POWYS

Hafan Cymru: GWEITHIWR CEFNOGI POWYS

ORIAU: 37 yr wythnos

CYFLOG: £17,200 yn codi i £17,721 ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus Swydd parhaol

CYF: 50SWP Swyddfa: Aberhonddu

Dyddiad Cau: Canol dydd 24.08.2018

Cyfweliadau: 31.08.2018

Mwy o wybodaeth: http://www.hafancymru.co.uk/cy/cyfleoedd-gyrfa

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: http://www.hafancymru.co.uk

Share