Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yn rhedeg rhwng 10 a 17 Hydref.

Nod yr wythnos yw uno pobl i sefyll gyda’r rhai hynny y mae troseddau casineb yn effeithio arnyn nhw, i gofio’r bobl hynny rydym ni wedi’u colli a chefnogi’r rhai hynny y mae angen cefnogaeth barhaus arnynt.
Mae’r wythnos hefyd yn annog awdurdodau lleol, heddluoedd, partneriaid allweddol a chymunedau y mae troseddau casineb yn effeithio arnynt i weithio ar y cyd i drechu troseddau casineb.

Gallwch ffonio ni ar 0300 3031 982 am gefnogaeth emosiynol am ddim os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb neu ewch i’n gwefan yn – www.reporthate.victimsupport.org.uk

Mae nifer o ddigwyddiadau a nodweddion wedi’u cynllunio ledled y rhanbarth gan ystod eang o bartneriaid gan gynnwys Heddlu Dyfed Powys, yr OPCC, Cymorth i Ddioddefwyr a Chyngor Hil Cymru.

Gweminar Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb : Adnabod, Ymyrryd ac Atal 13.10.20 6-7pm

Cwis Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Mae Tîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De Orllewin Cymru hefyd wedi creu Cwis Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb. Bydd pawb sy’n ateb y cwestiynau’n gywir yn awtomatig yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Apple iPad neu un o 5 taleb siopa gwerth £25.

Share