Dweud eich dweud… Pentref Llesiant

Dweud eich dweud… Pentref Llesiant

Pentref Llesiant | Wellness Village

Beth: Digwyddiad Gwybodaeth Gyhoeddus
Pryd: Dydd Llun, 23 Hydref 12pm-8pm
Ble: Clwb Cymdeithasol y Morfa, Stryd Newydd, Llanelli, SA15 2BS
Rhagor o wybodaeth a sut y gallwch chi a’r gymuned gael
budd o’r datblygiad
Gweld y prif gynllun ar gyfer y safle
Siarad ag aelodau o’r tîm prosiect
Helpu i lunio ein gweledigaeth ar gyfer y pentref

Mae Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd Llanelli yn ddatblygiad ‘unwaith
mewn cenhedlaeth’ yn Llynnoedd Delta. Bydd y prosiect, a fydd yn costio tua
£200 miliwn, a’i nod yw gwella iechyd a lles pobl ledled y rhanbarth, gan greu
swyddi o ansawdd uchel sy’n talu’n dda trwy ddarparu cyfleoedd ymchwil a
busnes, addysg a hyfforddiant, cyfleusterau chwaraeon a hamdden newydd,
gwasanaethau iechyd a lles, yn ogystal a adeiladau cymorth byw.

Mae eich barn yn bwysig.
Os nad ydych yn gallu mynychu, ewch i www.sirgar.llyw.cymru/llynnoedddelta i gael rhagor o wybodaeth a chwblhewch ein harolwg ar-lein.

Lawrlwytho poster

Share