Grŵp Iechyd a Lles

Grŵp Iechyd a Lles

Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr

Dydd Mawrth 29 Hydref 10am -12pm

CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT

Agenda

Mae’r agenda’n cynnwys:

  • Cyflwyniad gan Mens Sheds – Fred Hottinger
  • Cyflwyniad gan GamCare – Jamie Bradbourne
  • Newyddion o CAVS & Ganolfan Gwirfoddoli
  • Rhannu gwybodaeth

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol:

Cofnodion drafft 23/07/19

16/05/19

14/02/19

20/09/18

31/05/18

Am fwy o wybodaeth : jackie.dorrian@cavs.org.uk  01267 245555

Share