Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynnwys pobl leol wrth lunio gwasanaethau iechyd lleol ar gyfer y dyfodol.
Rydym ni am i chi ddweud wrthym beth sy’n bwysig i chi am
wasanaethau iechyd a lles yn eich cymuned – beth sy’n dda a beth ellid
ei wella?
Dewch i ymuno â ni i gael lluniaeth a sgwrs anffurfiol gyda’n staff.
Ffoniwch 01554 899056 i gael mwy o fanylion.

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020
Neuadd y Tymbl
rhwng 3pm – 6pm
Poster

Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020
Canolfan Gymunedol Cwmaman
rhwng 3pm – 6pm
Poster

Share