Helpwch ni i ddatblygu fframwaith ar gyfer cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gâr

Helpwch ni i ddatblygu fframwaith ar gyfer cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gâr

Ymateb Cymunedol i Covid-19

Helpwch ni i ddatblygu fframwaith ar gyfer cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gaerfyrddin.

Mae cynnydd wedi bod mewn gwirfoddoli ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y pandemig COVID-19. Mae CGGSG, Cyngor Sir Caerfyrddin a’i bartneriaid yn edrych i sicrhau bod gwirfoddoli ar ôl y pandemig yn cael ei osod ar sylfaen gynaliadwy.

Anfonwch e-bost at Liz Bickerton i archebu eich lle yn un o’r cyfarfodydd rhithwir isod neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth: liz.bickerton@btinternet.com

  • Dydd Llun 22ain Mawrth 2 yp
  • Dydd Mawrth 23ain Mawrth 6 yp
  • Dydd Mercher 24ain Mawrth 10 am

Fel rhan o’r gwaith hwn, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, ystyriwch hefyd gwblhau arolwg byr: Ymateb Cymunedol i Covid-19

Share