Cydlynydd ‘Help i Symud’

Cydlynydd ‘Help i Symud’

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin. Mae ei gwasanaeth traddodiadol yn helpu pobl hŷn y sir i gynnal ac addasu eu cartrefi. Erbyn hyn mae arnom angen unigolyn brwdfrydig, sy’n gymwys i safon ‘lefel A’, i ddatblygu gwasanaeth newydd a fydd yn cynorthwyo pobl i symud o’u cartref presennol i gartef sy’n fwy addas i’w hanghenion. Cewch gyfle i adeiladu model darparu gwasanaeth a allai ddylanwadu ar bolisi a gweithdrefn genedlaethol yn y dyfodol, gan weithio’n agos gyda Gweithwyr Achos yr Asiantaeth a staff Tai Awdurdod Lleol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae’r swydd yn amodol ar wiriad sylfaenol GDG.

Cyflog £25,295  i £25,801 y flwyddyn

Hyd y contract: 2 flynedd cyfnod penodol.

Mae pecyn cais ar gael oddi wrth:

Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin

E-bost: office@careandrepaircarms.org.uk

Ffôn: 01554 744300

Ffacs: 01554 744311

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3edd Mai 2019

Share