Gweithiwr Cynnal a Chadw

Gweithiwr Cynnal a Chadw

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin sy’n helpu pobl hŷn y sir i gynnal a chadw ac addasu eu cartrefi. Mae angen Gweithiwr Cynnal a Chadw arnom, a bydd angen i’r person a benodir fod yn frwdfrydig, hyblyg ac ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth sy’n ymateb i ofynion cleientiaid. Bydd angen ichi fod yn gymwysedig mewn crefft adeiladu a bod gennych isafswm o ddwy flynedd o brofiad perthnasol a gwybodaeth gadarn o waith trwsio, gan gynnwys ystod o sgiliau ynghyd â’r gallu i gyfathrebu’n dda â phobl.

Mae’r swydd yn amodol ar wiriad sylfaenol GDG.

Cyflog £19,554 i £20,344 y flwyddyn

Mae pecyn cais ar gael oddi wrth:

Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin

E-bost: careandrepair@cccpartners.org.uk

Ffôn: 01554 744300

Ffacs: 01554 744311

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28fed Chwefror 2019

Download Job Description

Share