Cynghorydd Atal Digartrefedd

Cynghorydd Atal Digartrefedd

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd,
gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau
lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych
chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.

CYNGHORYDD ATAL DIGARTREFEDD
SWYDDFA CYNGOR BWRDEISTREF SIROL
PEN-Y-BONT AR OGWR
RHIF SWYDD: SC488
35 awr yr wythnos
£24,000 y flwyddyn

Bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â thîm Atebion Tai Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu cyngor annibynnol ar dai er mwyn atal digartrefedd, dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser ynghyd â 2 ddiwrnod braint ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Dyddiad Cau: 10am 29 Gorffennaf 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

Share