Gweithiwr Achos Cyfraith Tai -Cymraeg yn hanfodol

Gweithiwr Achos Cyfraith Tai -Cymraeg yn hanfodol

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI
SHELTER CYMRU BYW
SWYDDFA ABERTAWE
RHIF Y SWYDD: SC491
35 awr yr wythnos
£24,000 y flwyddyn

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm Shelter Cymru Byw, gan ddarparu gwasanaeth cynghori ar dai cenedlaethol dros y ffôn, e-bost ac ar-lein i bobl ag anghenion tai ledled Cymru.

Noder fod y swydd hon yn Gymraeg yn hanfodol.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 10am 6 Awst 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share