Gweithywr achos cyfraith tai (Gorllewin Cymru)

Gweithywr achos cyfraith tai (Gorllewin Cymru)

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rhydym yn chwilio i recriwtio ar gyfer y ddau swydd ganlynol i ymuno â’n tîm Gorllewin Cymru. Os ydych chi eisiau helpu digartrefedd pen yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

SC439 – GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)
17.5 awr yr wythnos
Contract tan 30 Medi 2019

SC440 – GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)
24 awr yr wythnos
Contract Parhaol (yn amodol ar gyllid parhaus)

Swyddfa Llanelli
£23,263 y flwyddyn (pro rata)
£24,000 y flwyddyn (pro rata) o April 2019

Gan weithio fel Gweithiwr Achos Cyfraith Tai, byddwch chi’n rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau canolfan, llys a llawdriniaeth.

Wedi’i lleoli yn ein swyddfa yng Llanelli, byddwch yn darparu cyngor yn ôl yr angen ar draws Rhanbarth De Ddwyrain Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10am –  28  Awst 2018
DYDDIAD CYFWELIAD:  5 Medi  2018

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share