Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywio

Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywio

Prosiect gan CGGC yw Catalyst Cymru a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Getting on Board  gyflwyno Gweminar ragarweiniol a chwrs Dosbarth Meistr ar-lein er mwyn cynorthwyo mudiadau Treftadaeth gwirfoddol Cymru i ddenu aelodau bwrdd amrywiol.

I archebu lle ar y weminar ragarweiniol am ddim

Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol’

24 Medi 12.30 – 13.30

Ewch i dudalennau hyfforddiant CGGC

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr dilynol yn plymio’n ddwfn i bob cam sydd ei angen i fynd ati’n llwyddiannus i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol.  Mae’r cwrs yn cynnwys pum sesiwn un awr ym mis Hydref/mis Tachwedd. Mae lleoedd yn gyfyngedig a bydd angen i ni allu ymrwymo i’r holl ddyddiadau. Y gost ar gyfer y pum sesiwn gyda’i gilydd yw £20.

I gael rhagor o wybodaeth a gweld sut i archebu lle, ewch i dudalennau hyfforddiant CGGC.

Share