Swydd Gweinyddydd Llawn amser HUTS

Swydd Gweinyddydd Llawn amser HUTS

Mae Gweithdy HUTS eisiau apwyntio Gweinyddydd llawn amser yn ei adeilad yng Nghastell Newydd Emlyn.  Elusen yw HUTS sy’n cefnogi oedolion ag anableddau iechyd meddwl a dysgu.

Byddyr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:

  • Darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol i holl weithgauddau HUTS
  • Darparu cefnogaeth ac ariannol i’r Rheolwr, Swyddog, Datlygu, Llesiant, Cydlynydd a’r Ymgyfeillio.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar:

  • Agwedd bositif tuag at iechyd meddwl
  • Profiad helaeth o becynnau Microsoft Office
  • O leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith gweinyddol

Oriau gwaith:                35 awr yr wythnos       9.00 – 4.30pm

Cyflog:                          £16,835 y flwyddyn

Diwrnod dechrau:        3 Medi 2018

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais: Dydd Mercher 18fed Gorffenaf 2018

Pecyn cais ar gael oddi wrth: manager@hutsworkshop.org

(os fyddai gwell gennych dderbyn copi papur o’r pecyn cais, anfonwch amlen â’ch cyfeiriad a stamp arni at y cyfeiriad uchod – stamp llythyr mawr)

ADPAR, CASTELL NEWYDD EMLYN SA38 9ED

Ffôn. 01239 710377
E-Bost huts@hutsworkshop.org
www.hutsworkshop.org

Rheolwr: Sally Chorley  manager@hutsworkshop.org

Share