HUTS Swyddog Cefnogi TG

HUTS Swyddog Cefnogi TG

Dymuna HUTS gyflogi, yn rhan amser, unigolyn i gefnogi TG i weithio yn ei gweithie yng Nghastell Newydd Emlyn. Elusen yw HUTS sy’n cefnogi oedolion a phroblemau iechyd meddwl a / neu anghenion addysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:

  • Hyfforddi a chfarwyddo TG, unai mewn sefyllfa un i un neu grwp i phroblemau iechyd meddwl.
  • Cofrestru a chefnogi aelodau gyda chyrsiau ar lein.
  • Fel gweithiwr allweddol, bod yn gyfrifol am grwp o aelodau gan ddarparu Cynlluniau Datblygu Personol a’u hadolygu yn rheolaidd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Agwedd bositif tuag at iechyd meddwl.
  • Gwybodaeth/profiad o ddysgu TG

Oriau gwaith: 14 awr ,  9.00 – 4.30 , 2  ddiwrnod yr wythnos

(Yn ddelfrydol bob dydd Mawrth a Iau)

Cyflog: £16,835   pro rata

Dyddiad cychwyn:  Wythnos dechreuad  1af o Hydref 2018

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais:   Gwener 31 Awst 2018

Pecyn cais ar gael oddi wrth: manager@hutsworkshop.org

(os fyddai gwell gennych dderbyn copi papur o’r pecyn cais, anfonwch amlen â’ch cyfeiriad a stamp arni at y cyfeiriad uchod – stamp llythyr mawr)

 

ADPAR, CASTELL NEWYDD EMLYN SA38 9ED

 Ffôn 01239 710377

www.hutsworkshop.org

‘HELPWCH NI I OROESI’

Rhif cofestru Elusen. 1081648,  Rhif Cofrestru Cwmni. 3874210 , Rhif Cofrestru. TAW 811 0517 80

 

Share