Diwrnod Agored HUTS  21.08.19

Diwrnod Agored HUTS 21.08.19

Diwrnod Agored HUTS >>

Dydd Mercher   21ain Awst rhwng 10.30yb a 3yp.  

·        Gallwch weld enghreifftiau o waith mae ein haelodau wedi cynhyrchu

·        Gallwch brynu crefftau, eitemau o grochenwaith a gwaith pren.

·        Stondin gacennau

·        Raffl

·        Lluniaeth

·        Rhwydweithio gyda mudiadau eraill

Dewch draw i ymuno â ni yn ein digwyddiad blynyddol.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

ADPAR, CASTELL NEWYDD EMLYN SA38 9ED

Ffôn  01239 710377
E-Bost huts@hutsworkshop.org

www.hutsworkshop.org

 

Share