Hywel Dda Cynghorau Iechyd Cymuned  Newyddion

Hywel Dda Cynghorau Iechyd Cymuned Newyddion

Ein bywydau ar stop…  Effaith amseroedd aros ar ansawdd bywydau cleifion

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned Hywel Dda yn chwilio am Aelodau Gwirfoddolwyr Trydydd Sector yn Sir Benfro!

Hywel Dda CIC Cynllun Gweithredol 2018-2019

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r rhai a ymatebodd i’n cais am adborth ar ein blaenoriaethau yn y flwyddyn i ddod. Bu eu hadborth yn amhrisiadwy wrth hysbysu datblygiad ein cynllun.

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio i’n helpu ni i:

  • ganolbwyntio ar y pethau y mae pobl wedi dweud wrthym sy’n bwysicaf iddynt hwy am eu gwasanaethau GIG yn y 3 sir a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • hysbysu ac ymateb i gynlluniau a chynigion gan y GIG i ddatblygu a newid y ffordd y mae ein gwasanaethau iechyd yn cael eu darparu. Mae hyn yn cynnwys yr ymgynghoriad cyhoeddus presennol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda “Ein newid mawr yn y GIG” sy’n cynnig newidiadau radical i’r ffordd y darperir ein holl system gofal iechyd.

Rydym yn awyddus i weithio gyda chynrychiolwyr a grwpiau cymunedol lle mae gennym ddiddordeb cyffredin. Os hoffech gyfrannu neu rannu gwybodaeth gyda ni am unrhyw un o’n themâu a’n blaenoriaethau allweddol, hoffem glywed wrthoch.

Gallech chi cysylltu â ni ar y ffôn ar 01646 697610 neu ar ebost ar hyweldda@chcwales.org.uk

Share