Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Datblygu ein Strategaeth Gwasanaethau Clinigol

Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Datblygu ein Strategaeth Gwasanaethau Clinigol

Hywel Dda Health Board LogoDatblygu ein Strategaeth Gwasanaethau Clinigol

Nod y papur briffio hwn yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i staff a rhanddeiliaid am y gweithgareddau sy’n ymwneud â Strategaeth Gwasanaethau Clinigol y Bwrdd Iechyd, sydd â’r nod o greu system gofal iechyd gynaliadwy o ansawdd uchel yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Ble ydym arni nawr?

Daeth yr ymarfer gwrando ac ymgysylltu i ben ddiwedd mis Ebrill ac mae’r Bwrdd Iechyd wrthi’n gwerthuso’r broses, a fydd yn helpu i lywio’r paratoadau ar gyfer yr ymgynghoriad.

Mae’r ganolfan adnoddau ar lein yn parhau i fod ar gael drwy ein gwefan (gweler y ddolen isod), sy’n cynnwys dogfen sy’n disgrifio pam mae angen i wasanaethau newid ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda, ffilm fer sy’n egluro ymhellach y sefyllfa y mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ei hwynebu ar hyn o bryd, rhai cwestiynau cyffredin a rhai datrysiadau posibl a gafodd eu datblygu gan ein clinigwyr.

www.bihyweldda.cymru.nhs.uk/eichiechyd-eichdyfodol

Lawrwytho Papur Briffio

Share