Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.

Lansiwyd “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd” yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol ar gyfer ein cymunedau.

dates and details  of drop-in events

Share