Ymgyrch Dw i’n Cyfri – Rydyn ni’n Cyfri

Mae’r ddogfen ymgynghori ar gyfer Bil Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cynnig ‘datganiad o ganlyniadau cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol’.

Fe fydd y Canlyniadau Cenedlaethol hyn yn gosod pa wasanaethau cymorth ddylai helpu pobl i lwyddo yn eu bywydau. Er enghraifft: mae mwy o bobl yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol megis clybiau chwaraeon, canolfannau ieuenctid a chymdeithasau drama.

Fe fyddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y ‘canlyniadau’ hyn yn cyfrannu at y gyfraith a’r rheoliadau sy’n tanategu gwaith Awdurdodau Lleol ac asiantaethau cymorth.

Gallwch helpu hyn drwy gymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Dw i’n Cyfri – Rydyn ni’n Cyfri‘.

www.imatterwales.org.uk  |  www.dwincyfricymru.org.uk

Share