Gwybodaeth pwysig am Gwasanaeth Cynhalwyr Sir Gâr

Gwybodaeth pwysig am Gwasanaeth Cynhalwyr Sir Gâr

Gwybodaeth pwysig

Mae Gwasanaeth Cynhalwyr Sir Gâr yn trosglwyddo i Croesffyrdd Gofal Sir Gâr o Ebrill 1af 2014.

Ein cyfeiriad newydd yw:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Uned 3 y Palms

96 Heol y Frenhines Victoria

Llanelli

Sir Gaerfyrddin

SA15 2TH

E-bost: info@carmarthenshirecarers.org.uk

Rhif ffôn: 0300 0200 002

Gwefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk

 

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth yn y dyfodol i’r cyfeiriad yma. Ni fydd ein rhif ffôn 0300 yn newid, er hynny bydd enw’r gwasanaeth yn newid i Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

Share