Er Cof am Cyng. Chris Reed MBE

Er Cof am Cyng. Chris Reed MBE

Yr oedd Cyng. Chris Reed MBE yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr CAVS am sawl blwyddyn ac yn Gadeirydd am dair mlynedd.  Bu cyfraniad Chris i waith CAVS yn amhrisiadwy a fydd staff CAVS a’r Ymddiriedolwyr yn gweld ei golled yn fawr iawn.  Hoffwn fynegi cydymdeimlad dwys i Carol, Christian a Candice yn eu colled trist.

South Wales Evening Post Tribute

Share