Er cof am Dorothy McDonald

Er cof am Dorothy McDonald

Er cof am Dorothy McDonald

Roedd Dorothy yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr CAVS ac yn Drysorydd am nifer o flynyddoedd.  Roedd cyfraniad Dorothy i waith CAVS yn amhrisiadwy a bydd staff CAVS a’i chyd-Ymddiriedolwyr yn gweld ei heisiau’n fawr. Hoffem fynegi ein cydymdeimlad dwysaf at ei theulu.

Share