Infoengine – Cofrestrwch eich gwasanaeth

Infoengine – Cofrestrwch eich gwasanaeth

Cofrestrwch eich gwasanaeth – Ymunwch â phrif cyfeirlyfr gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru:

  • Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa eang
  • Denu pobl yn eich cymuned a thu hwnt

Cefndir infoengine

Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned

Infoengine yw’r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae Infoengine wedi ei ddatblygu o dan arweiniad y trydydd sector, ac yn bennaf yn cynnwys Siroedd a Bwrdeistrefi Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae InfoEngine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Ewch i infoengine.cymru i gofrestru’ch gwasanaeth trydydd sector neu bori drwy’r cyfeirlyfr.

Mae teclyn infoengine bellach yn FYW! myw…

PDF How to Guide

How to Search for a Service in infoengine:

How to Create and Print Shortlists in infoengine:

Share