Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 19.09.19

Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 19.09.19

Dydd Iau 19eg Medi  10am-1pm

CAVS 18 Heol y Frenhines Caerfyrddin SA31 1JT

Chwarae Teg – Rachel Wilson & Rhian jones:

  • Datblygiad Gyrfa Merched:

Women’s Career Development Programme Leaflet

Women’s Career Development Programme Breakdown

Women’s application form

Poster coch  Poster porffor  Ffeithlun

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif  (MECC) – Craig Jones ( Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Cyfnewid Gwybodaeth:

Yolk Recruitment (ffioedd asiantaeth recriwtio is ar gyfer y 3ydd sector)

British Liver Trust – Sarah Lowther

Share