Tudalennau Gwybodaeth

Mae gan CAVS gyfres gynhwysfawr o daflenni gwybodaeth y gallwch ddewis eu lawrlwytho, sy’n trafod amrywiaeth eang o destunau defnyddiol.

Categorïau Dogfennau

1. Dechrau

Nôl i’r brig

2. Rheoli eich sefydliad

Nôl i’r brig

3. Gweithio gydag eraill

Nôl i’r brig

4. Gwirfoddolwyr

Nôl i’r brig

5. Ymddiriedolwyr a llywodraethu

http://www.wcva-ids.org.uk/cavscym/2056

Nôl i’r brig

6. Cyflogi a rheoli pobl

Nôl i’r brig

7. Dod o hyd i arian a’i gael

Nôl i’r brig

8. Rheoli arian

Nôl i’r brig

9. Asedau

Nôl i’r brig

10. Hyrwyddo a marchnata

Nôl i’r brig

11. Ymgyrchu a dylanwadu

Nôl i’r brig

12. Newid hinswadd

Nôl i’r brig

Share