Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod Rhuban Gwyn

Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod Rhuban Gwyn

Mae Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched-Cymru yn eich gwahodd i fynychu’r rhith-ddigwyddiadau isod ar Ddydd Llun 23 Tachwedd 2020, a noddir gan Joyce Watson AS, i nodi Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod Rhuban Gwyn:-

Digwyddiad trawsbleidiol ar gyfer rhanddeiliaid yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod mewn ardaloedd gwledig: 10yb – 11.30yb

Bydd y digwyddiad hwn yn dod a rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod rhai o’r heriau cyfredol mewn darparu gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig a’r heriau a wynebwyd gan ddioddefwyr wrth estyn allan am gefnogaeth.  Bydd y digwyddiad yn darparu cyfle hefyd i drafod datrysiadau posibl.

Atebwch os gwelwch yn dda trwy e-bostio walesoffice@nfwi-wales.org.uk

Gwylnos yng Ngolau Canhwyllau: 6yh – 7.30yh

Bydd y digwyddiad hwn yn dod a rhanddeiliad at ei gilydd i ddangos undod â dioddefwyr trais yn erbyn menywod ar draws y byd wrth i ni agosáu at yr 16 Diwrnod o Weithredu yn Erbyn Trais ar sail Rhywedd.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Jane Hutt AS, Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, a’r Fonesig Vera Baird CF, Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr. Byddwn hefyd yn clywed profiad goroeswraig cam-drin domestig, llysgenhadwr Rhuban Gwyn a chynrychiolwyr trawsbleidiol.

Cofrestrwch yma i ymuno â’r digwyddiad ac am wybodaeth bellach:- thewi.org.uk/rhith-ddigwyddiad

Share