Diwrnod Rhyngwladol Y Merched 06.03.20

Diwrnod Rhyngwladol Y Merched 06.03.20

DIWRNOD RHYNGWLADOL Y MERCHED 2020

Dydd Gwener 6 Mawrth 2020

Theatr Byd Bychan, Bath House Road, Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY

Tocynnau:

https://smallworld.org.uk/event/wen-wales-celebrate-international-womens-day-2020/

Arddangosiad: 100 Fenywod Cymreig

14:00 – 18:00

Am ddim

Mae RhCM Cymru wedi creu rhestr o 100oFenywodCymreig i gofnodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Dewch i ddathlu eu cyfraniad at ein bywyd cenedlaethol a’n menywod ysbrydolgar sy’n llunio dyfodol Cymru ar hyn o bryd.

 

Gweithdy Zine

15:30 – 17:45

Am ddim, galw heibio unrhyw bryd o 15:30

Wedi’i ysbrydoli gan Cranogwen (Sarah Jane Rees), ymunwch â’r bard, yr artist a’r cyhoeddwr Nicky Arscott wrth archwilio hunanfynegiant drwy ddiwylliant zine arloesol a bod yn ymarferol wrth greu eich zine DIY eich hun.

Daeth Cranogwen y fenyw gyntaf i ennill gwobr gerdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol a hi oedd golygydd Y Frythones, “llwyfan ar gyfer ysgolheigesau a rhag-swffragetiaid Cymreig”.

Nicky yw sylfaenydd Mother Mary Press, cyhoeddwr comig annibynnol a Chyfarwyddwr Ennyn CIC – sy’n hyrwyddo celf a chreadigrwydd mewn ysgolion a chymunedau.

Her yr Hinsawdd a Hawliau Menywod

Home-grown Playback Theatre Company / Cwmni Theatr Tyfu-Gartref Playback  

18:00 – 20:00

£8 / £5 consesiynau, rhaid archebu tocyn

Theatr gymunedol ryngweithiol yw Playback, sy’n gwneud gwaith byrfyfyr â thamaid o hyd; weithiau’n emosiynol, weithiau’n ddoniol. Bydd hon yn noson unigryw, untro’n unig, lle gallwch rannu eich straeon am fywyd, mwy o gydraddoldeb a hawliau menywod a’n hamgylchedd sy’n newid o hyd yn hinsawdd heriol heddiw.

Ffurfiwyd Cwmni Theatr Home-Grown / Tyfu-gartref Playback gan grŵp o artistiaid, beirdd, actifyddion, garddwyr, cerddorion a pherfformwyr lleol sy’n frwd dros ein perthnasoedd amrywiol gyda’n gilydd a chyda’r ddaear.

#IWD2020

www.wenwales.org.uk

Share