Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019
1.30 – 4.00

Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi

bellach wedi’i gyfuno â Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Safon ansawdd y DU yw Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) ar gyfer arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr. Os ydych chi am asesu ansawdd eich rheolaeth a’ch cyf ranogiad o wirfoddolwyr; profi a gwella ffeithiolrwydd
eich gwaith gyda gwirfoddolwyr, a gwella enw da eich mudiad.

Nod
Gall Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr darparu fframwaith delf rydol. Bydd y gweithdy hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, y broses a’r buddion o gynnal y Gwiriad Iechyd, a’r pwyntiau allweddol i’w hystyried os oes gennych ddiddordeb mewn
ceisio am y wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Unrhyw un o’r trydydd sector sy’n rhedeg prosiectau gwirfoddoli ac sydd â diddordeb mewn cyflawni Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

I archebu lle cysylltwch a Trish ar trish.lewis@cavo.org.uk

Share