Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019
1.30 – 4.00pm

Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi

bellach wedi’i gyfuno â Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Cryfhau eich llywodraethu, rheoli risg, darparu gwell gwasanaethau i ddefnyddwyr, gwella arferion gweithredu a dangos canlyniadau? Gall Elusen.

Ddibynadwy eich helpu i gyflawni hyn i gyd a mwy!

Nod

Bydd y gweithdy hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o Elusen Ddibynadwy y broses a’r buddion o gynnal yr hunanasesiad, a’r pwyntiau allweddol i’w hystyried os oes gennych ddiddordeb mewn ceisio am y Marc Ansawdd yma.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Unrhyw un o elusen gof restredig sy’n ystyried defnyddio Elusen
Ddibynadwy fel safon ansawdd.

I archebu lle cysylltwch a Trish ar trish.lewis@cavo.org.uk

Share