Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr / eich barn erbyn 17.06.19

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr / eich barn erbyn 17.06.19

Mae’r pedwar mudiad cenedlaethol ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)) yn gweithio gydag Ideas to Impact i ymgynghori ar ddatblygu Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr a safon newydd ar gyfer 2020. Bydd y broses hon yn adolygu’r elfennau o’r safon bresennol, yn diweddaru’r iaith i sicrhau ei bod yn gynhwysol ac yn berthnasol i ystod ehangach o fudiadau a grwpiau gwirfoddoli, ac yn ymgorffori canfyddiadau ymchwil ddiweddar ar brofiadau gwirfoddolwyr.

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl, gan gynnwys gwirfoddolwyr, o wahanol fathau o fudiadau a rolau gwirfoddoli.

Gallwch gymryd rhan yn y ffyrdd canlynol:

Cymraeg – https://www.surveymonkey.co.uk/r/IiV2019Cymru

Saesneg – https://www.surveymonkey.com/r/IiVstandard2019

Mae’r rhan hon o’r ymgynghoriad yn cau ar 17 Mehefin 2019. Byddwn yn gofyn hefyd i bobl gymryd rhan yn yr ail ran sef profi datblygiadau’r safon ar ddiwedd yr arolwg arlein.

Gair i’r gymuned Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr: Bydd y safon newydd yn cynnwys yr un gwerthoedd ac arferion craidd â’r safon bresennol a bydd unrhyw brosesau neu ddyfarniadau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr newydd / cyfredol yn dal i fod yn ddilys. Bydd pob mudiad sy’n adnewyddu’r safon yn y dyfodol yn cael eu cefnogi drwy unrhyw newidiadau yn y safon yn ystod y broses adnewyddu.

Share