Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru

Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru

Hoffech chi gwrdd ag eraill sy’n defnyddio PQASSO o’r gymuned PQASSO sydd ar dwf yng Nghymru?

Yna dewch i un o’n cyfarfodydd rhwydweithio, yn RHAD AC AM DDIM.

Pwy ddylai ddod?

 • Unrhyw un sy’n gweithredu PQASSO neu’n defnyddio Hanfodion PQASSO yn eu mudiad.
 • Efallai’ch bod newydd ddechrau defnyddio PQASSO neu Hanfodion PQASSO yn eich mudiad.
 • Neu, am ba reswm bynnag, mae pethau wedi arafu neu mae momentwm wedi’i golli ac rydych am aildanio’r broses.
 • Neu rydych yn cael hwyl dda arni wrth weithio drwy’ch hunanasesiad.
 • Neu mae’ch mudiad wedi cyflawni Nod Ansawdd PQASSO.

Ble bynnag rydych arni yn y broses o weithredu PQASSO neu ddefnyddio Hanfodion PQASSO, fe fyddem wrth ein boddau o’ch gweld yn y cyfarfodydd rhwydweithio.

Fe fydd y cyfarfodydd yn gyfle i wneud y canlynol:

 • cwrdd ag eraill sy’n defnyddio PQASSO a Hanfodion PQASSO
 • rhannu’ch dulliau a’ch arferion wrth weithredu PQASSO a defnyddio Hanfodion PQASSO
 • dysgu oddi wrth eraill
 • rhannu syniadau
 • rhannu heriau
 • cael cymorth
 • gofyn cwestiynau

Pryd a ble?

27 Mehefin 2018, 2:30pm-4:30pm – Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Yr Wyddgrug

28 Mehefin 2018, 2:30pm-4:30pm – Clwb Criced Bae Colwyn, Bae Colwyn

4 Gorffennaf 2018, 9:30am-11:30am – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Caerdydd

5 Gorffennaf 2018, 9:30am-11:30am – Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr, Caerfyrddin

Bydd y dyddiad ar gyfer cyfarfod rhwydweithio ym Mhowys yn cael ei gadarnhau yn fuan.

Y camau nesaf

I gadw’ch lle, cysylltwch gyda Heledd Kirkbride, Swyddog PQASSO Cymru – heledd.kirkbride@ncvo.org.uk | 07376 602320.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarfodydd rhwydweithio.

Share