Jig-so: Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth

Jig-so: Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth

Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth

Mae Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Gymunedol.

Mae Jig-So yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i arwain a chyd-gydgysylltu’r prosiect cyffrous hwn a’r tîm.  Bydd y prosiect hwn yn dod â dimensiwn newydd i’n gwaith presennol, ynghyd â gweithgareddau newydd a gwell yn ogystal ag ymgysylltu â chymunedau newydd yng Ngheredigion, Gogledd Sir Benfro a Gorllewin Sir Gaerfyrddin, gan ddilyn a chroesawu rheoliadau COVID. Cynigir y swydd hon i ddechrau tan fis Gorffennaf 2022.

  • Wedi’i leoli yng Nghanolfan Blant Jig-So
  • 35 awr yr wythnos – £24,333.40 y flwyddyn
  • Yn amodol ar DBS manylach boddhaol a chyfeiriadau

Gofynion Hanfodol

 

  • Lefel 5 mewn Gofal Plant yn hanfodol
  • Profiad o arwain lleoliad gofal plant
  • 3 blynedd o brofiad (lleiaf) mewn cefnogi ac ymgysylltu â theuluoedd
  • Profiad o oruchwylio staff
  • Gyrrwr car gyda mynediad i gar
  • Gallu darparu gwasanaethau’n ddwyieithog
  • Achrededig gyda Lefel 3 mewn Cymorth Iaith a Lleferydd i rai dan 5 oed (ELKLAN)

 

Am becyn cais, anfonwch e-bost i lindasgrace@jigso.cymru neu ffoniwch 01239 614711

Dyddiad Cau: 4yp Dydd Gwener 16eg Ebrill

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Gwener 23ain Ebrill

jigso.cymru

01239 615922                

Share