Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

GWEITHIWR CHWARAE A CHEFNOGI TEULUOEDD

28 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener)

£11,962 y flwyddyn

Mae cymhwyster perthnasol mewn Gofal Plant yn hanfodol. Bydd ymgeiswyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster hefyd yn cael eu hystyried. Mae profiad o weithio gyda theuluoedd hefyd yn hanfodol.

 

GARDDWR CYMUNEDOL ALLGYMORTH

(GORCHWYL MAMOLAETH)

12 awr yr wythnos (Dydd Mercher, Dydd Iau, Bore Dydd Sadwrn)

£5,126 y flwyddyn

Mae cymhwyster perthnasol neu brofiad mewn datblygiad cymunedol neu ofal cymdeithasol a/neu weithio gyda rhieni a phlant ifanc. Mae cymhwyster ym maes garddwriaeth yn ddymunol.

I gael pecyn cais, danfonwch e-bost at admin@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Geirdaon

Dyddiad cau: Dydd Gwener 20 Ebrill 2018

Ariennir gan y Loteri Cenedlaethol drwy gyfrwng y Gronfa Loteri Fawr

Big Lottery Logo 

Share