Swyddi Gwag Shelter Cymru

Swyddi Gwag Shelter Cymru

SWYDDOG DATBLYGU

SWYDDFA SHELTER CYMRU

(Lleoliad i’w drafod)

RHIF Y SWYDD: SC390

14 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn (pro rota)

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi’r holl waith datblygu yn y tîm Gwasanaethau Tai cenedlaethol, ac yn cyfranogi’n llawn yn y gwaith o ganfod a manteisio ar gyfleoedd cyllid tendrau, grantiau a gwasanaethau eraill.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:   6 Gorffennaf 2017


 GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

SWYDDFA LLANELLI

RHIF Y SWYDD: SC400

21 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn (pro rata)

Contract tan 31 Rhagfyr 2017

Gan weithio fel Gweithiwr Achos Cyfraith Tai, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol drwy gymysgedd o wasanaethau mewn canolfannau, llysoedd a chymorthfeydd.

Byddwch wedi’ch lleoli yn ein swyddfa yn Llanelli ac yn darparu cyngor ledled y rhanbarth, ond gyda ffocws penodol ar ddarpariaeth yn Sir Gâr.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:    6 Gorffennaf 2017


ARWEINYDD TÎM (BAE’R GORLLEWIN)

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD: SC391

24.5 awr yr wythnos

£27,122 y flwyddyn (pro rata)

Gan weithio fel Arweinydd Tîm gyda Shelter Cymru, byddwch yn rheoli a goruchwylio ein Gweithwyr Achos Cyfraith Tai yn rhanbarth Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, ac yn darparu cyngor tai arbenigol ledled y rhanbarth, ond gyda ffocws penodol ar Gastell-nedd Port Talbot.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:   6 Gorffennaf 2017

 

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

Share