Ymaelodwch gyda CAVS Nawr!

Ymaelodwch gyda CAVS Nawr!

Mae aelodaeth CAVS yn agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio, neu’n darparu gwasanaethau, yn Sir Gâr.

Dewch yn aelod o CAVS am £20 y flwyddyn.

Dyma fydd manteision gwych yr aelodaeth i’ch mudiad chi:

 • Hawliau pleidleisio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS
 • Cyfle i fod yn un o ymddiriedolwyr CAVS
 • Gostyngiadau ar hurio ystafelloedd cyfarfod                   
 • Gostyngiadau ar wasanaethau llungopïo
 • Gostyngiadau ar gyrsiau hyfforddiant CAVS sydd â ffi
 • Gostyngiadau ar hurio yr Uned Symudol
 • Gostyngiadau ar system PA sylfaenol
 • Gostyngiadau ar hurio teclyn PCC
 • Offer 2 am 1 ar logi adnoddau Dethol a Chwarae (gweler y daflen atodol)                     

Telerau ac amodau yn berthnasol

I ymaelodi â CAVS

 • Llenwch y ffurflen ar-lein
 • E-bostiwch admin@cavs.org.uk neu ffoniwch 01267 245555 gan ofyn am ffurflen aelodaeth.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch aelodaeth, mae croeso i chi gysylltu â CAVS drwy e-bostio admin@cavs.org.uk neu ffonio 01267 245555.

Share