Cadw eich mudiad yn ddiogel – Cyflwyniadau

Cadw eich mudiad yn ddiogel – Cyflwyniadau

Cadw eich mudiad yn ddiogel – Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 1af Chwefror 2018

Ble: Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn, Pryd: 01.02.2018, Amser: 10.00-15.00

Trefnwyd gan : TSSW PAVS CAVO CAVS

 

Cyflwyniadau nodweddiadol :

Bevan Buckland: Polisïau Arian wrth Gefn & Chynllunio Strategol

Alun Evans

 

TARIAN, Uned Trosedd Ranbarthol De Cymru : Diogelwch Cyber

Symon Kendall

 

ICO: Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Bethan Bonsall

 

Comisiwn Elusennau : Diogelu eich elusen

Nia Jones

 

WCVA: Diogelu

Suzanne Mollison

 

Share