Caredigrwydd ledled y sir

Caredigrwydd ledled y sir

Ydych chi’n arlunydd yn byw yn  Sir Gâr?

Helpwch ni i gofnodi’r Cysylltiadau Cymunedol anhygoel a grëwyd ledled Sir Gâr yn ystod pandemig Covid-19.

Cynhyrchwch ddarlun, mewn unrhyw gyfrwng, sy’n mesur A4, o weithredoedd caredig eich cymuned o gefnogi ei gilydd.

Rhaid i chi gofrestru gyda Jamie.Horton@cavs.org.uk

  • Dylech gyflwyno’ch gwaith gorffenedig erbyn yr ail wythnos ym mis Chwefror 2021 – 12/02/2021
  • Hyd at £ 50 ar gael ar gyfer deunyddiau celf
Share