Rhaglen LEADER – Prosiect Peilot Asedau Cymunedol

Rhaglen LEADER – Prosiect Peilot Asedau Cymunedol

Mae adeiladau ac asedau cymunedol yn hanfodol bwysig mewn cymunedau gwledig ar gyfer darparu gwasanaethau, cynigion hamdden, mynd i’r afael ag unigedd gwledig yn ogystal â rhoi cymorth i drigolion gwledig.

Er mwyn sicrhau bod yr asedau neu’r gwasanaethau hynny’n gynaliadwy, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg bod angen i gymunedau allu lleihau eu costau gweinyddol a chlustnodi ffyrdd newydd o sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau hyn heb ddibynnu ar wirfoddolwyr.

Rydym yn ystyried datblygu cyfres o brosiectau peilot ar draws Sir Gaerfyrddin wledig i gefnogi cynaliadwyedd asedau cymunedol gwledig.

  • Defnyddio technoleg ddigidol
  • Archwiliadau Ynni
  • Cyllido torfol

Mwy o wybodaeth

Share