Iechyd Gofalwyr Teuluol

Iechyd Gofalwyr Teuluol

Iechyd Gofalwyr Teuluol

Ydych chi’n gofalu am berthynas sy’n oedolyn (25 oed a hŷn) gydag anabledd dysgu yn eich cartref teuluol?

Mae Prifysgol Bangor, ar y cyd gyda Mencap Cymru a Chartrefi Cymru, yn dechrau project ymchwil newydd sy’n edrych ar iechyd gofalwyr teuluol.

Rydym ni eisiau gwybod y canlynol:

  • Eich profiadau o fod yn ofalwr.
  • Eich iechyd a’ch lles.
  • Y gefnogaeth a gewch i helpu gyda’ch swyddogaeth gofalu gan ffrindiau a theulu.
  • Y gefnogaeth a gewch gan y gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gwirfoddol.
  • Eich meddyliau a’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Beth mae cymryd rhan yn ei olygu? Gellwch naill ai:

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Mae’r holiaduron wedi cael eu dewis yn ofalus er mwyn iddynt fod yn hawdd i’w llenwi. Ni ddylai’r rhain gymryd llawer mwy nag 20 munud i gyd i’w llenwi. Am ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, cysylltwch â:

Jillian Grey Yr Ysgol Seicoleg Adeilad Brigantia, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS

Ffôn: 01248 388255 E-bost: j.m.grey@bangor.ac.uk

Share