Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am 2 gydweithiwr newydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am 2 gydweithiwr newydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am 2 gydweithiwr newydd i ymuno â’n tîm

Rydym am i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ynddi ac rydym yn chwilio am 2 gyd-weithiwr newydd i ymuno â’n tîm ymroddedig ac angerddol i’n helpu i gyflawni hyn.
• ·Rheolwr Arloesedd (30 awr yr wythnos) £29,967 i £33,713 pro rata Graddfa Gyflog ADC Gradd 6 + Phensiwn
·Swyddog Ymchwil a Pholisïau Uwch (30 awr yr wythnos am 1 flwyddyn) £27,229 i £31,216 pro rata Graddfa Gyflog ADC Gradd 5/6 + Phensiwn

Dyddiad Cau: 11 Chwefror 2021

Am fanylion pellach ac i geisio, gweler ein gwefan os gwelwch yn dda.

Share