Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd

Mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru ar hyn o bryd i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 -25 oed gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael lleoliadau gwaith cyflogedig yn para
6 – 12 mis.

Cyllidir y prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol, dan arweiniad Anabledd Dysgu Cymru mewn partneriaeth gydag asiantaethau cyflogaeth gyda chefnogaeth ELITE ac Agoriad, y corff hunaneiriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan a Phrifysgol Caerdydd.

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i chwarae rôl ganolog mewn cydgysylltu gweithgaredd cyfathrebu allanol y prosiect. Fe fydd gennych sgiliau ysgrifenedig a llafar ardderchog, yn ddymunol yn y Gymraeg a’r Saesneg, a’r gallu i reoli pob ffurf o gyfathrebiadau digidol.

Fe fyddwch yn cael y cyfle i arddangos straeon cyfranogwyr Engage to Change ar draws Cymru drwy amrywiol sianeli.

Gan fod hon yn swydd llawn amser gellid ystyried rhannu swydd. Cyllidir y swydd ar hyn o bryd tan 31 Mai 2021.

Cyflog:  Gradd 5 ADC, pwyntiau 17-20 £24,762 i £27,889 (37 awr yr wythnos) a chyfraniad pensiwn cyflogwr o 7.5 %

Lleoliad: Llanisien, Caerdydd

Dyddiad cau: 8 Ionawr 2020

Cyfweliad: 23 Ionawr  2020

Sut i ymgeisio:

Disgrifiad Swydd

Manyleb Person

Ffurflen Gais

Share