Bywyd ar ôl Aelodaeth o’r UE

Bywyd ar ôl Aelodaeth o’r UE

Beth nesaf i’r trydydd sector yng Nghymru ac yn y DU?

14 Ebrill | Digwyddiad Cymru
23 Ebrill | Digwyddiad y DU

Mae CGGC yn cynnal dau ddigwyddiad ar-lein ym mis Ebrill i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd wedi digwydd ers i ni adael yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol. Bydd y sesiynau hefyd yn rhoi cyfle i sefydliadau drafod pa feysydd penodol sy’n bwysig iddynt ar ôl i ni dynnu’n ôl a sut y gall y sector ei leoli ei hun i ddylanwadu ar strwythurau a sefydliadau perthnasol ac ymgysylltu â hwy yn gadarnhaol yn y dyfodol.

Digwyddiad i Gymru gyfan – 14 Ebrill, 10:00-12:30
Ar 14 Ebrill bydd Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit a CGGC yn cyd-gynnal trafodaeth ford gron ar gyfer sefydliadau trydydd sector Cymru.

Cofrestrwch a dysgwch fwy yma.

Digwyddiad ledled y DU – 23 Ebrill, 10:00-12:30
Ar 23 Ebrill bydd CGGC yn cyd-gynnal sesiwn gyda’n chwaer gynghorau SCVO, NICVA ac NCVO, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau diweddar o bob gwlad ac i gael trafodaeth gyda rhanddeiliaid o bob rhan o’r DU.

Mae croeso i chi ymuno â’r ddwy sesiwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiadau, cysylltwch â ni 3set@wcva.cymru.

Share