Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Bydd y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar agor 24/7 fel arfer yn ystod yr argyfwng presennol.  Rydym yma i wrando a chynnig cymorth i ddioddefwyr trais yn y cartref a thrais rhywiol. Peidiwch a dioddef ar ben eich hun. Cysylltwch â ni ar 0808 80 10 800, ar wê-sgwrs: gov.wales/live-fear-free, drwy neges decst: 078600 77 333 neu ebost: info@livefearfreehelpline.wales.”

Share