Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

“Bydd y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar agor 24/7 fel arfer yn ystod yr argyfwng presennol.

Rydym yma i wrando a chynnig cymorth i ddioddefwyr trais yn y cartref a thrais rhywiol. Peidiwch a dioddef ar ben eich hun.

Cysylltwch â ni ar 0808 80 10 800, ar wê-sgwrs: gov.wales/live-fear-free, drwy neges decst: 078600 77 333 neu ebost: info@livefearfreehelpline.wales

Mae’n hanfodol bod goroeswyr a gweithwyr proffesiynol yn ymwybodol bod gwasanaethau arbenigol yn parhau i fod ar agor a bod goroeswyr unrhyw fath/pob math o drais yn erbyn menywod y cael eu hannog i geisio cymorth.

Mae’r llinell gymorth Byw Heb Ofn yn parhau i fod ar agor 24/7.  Gallwch ein ffonio, anfon neges destun atom, cael sgwrs ar y we neu hyd yn oed anfon ebost.

Mae gennym opsiwn Llinell Iaith i’r rhai nad ydynt yn medru siarad Cymraeg na Saesneg ac rydym yn annog unrhyw un i’n ffonio os ydynt yn pryderu amdanynt eu hunain neu am bobl eraill.

Rydym yn cefnogi POB goroeswr a’u hanwyliaid pryderus ac yn cynnig cymorth ac arweiniad i weithwyr proffesiynol sydd hefyd yn gweithio gyda goroeswyr.  I gael rhagor o wybodaeth ac opsiynau ewch os gwelwch yn dda i: https://gov.wales/live-fear-free/contact-live-fear-free  “

Share