Llandeilo -Murlun Cymunedol  a Bwrdd Hysbysiadau yn dod yn fuan!

Llandeilo -Murlun Cymunedol a Bwrdd Hysbysiadau yn dod yn fuan!

Disgwylir i’r gwaith o greu murlun mosaig a hysbysfwrdd, a ddyluniwyd ac a wnaed gan chi, y cymuned Llandeilo, yn dechrau ym mis Medi.

Yn dilyn ymgynghoriad cymunedol,  byddwn yn dylunio a gwneud y murlun yn y gweithdy mawr a hyfryd yn The Hangout, Beechwood Industrial Estate. Wedyn, bydd yn cael ei osod ar y wal ochr Hugh Evans a’i Fab Cigyddion  (yn y rhodfa gyferbyn â Fferyllfa Nigel Williams).

Os hoffech chi gymryd rhan, rhowch wybod i mi trwy archebu ar un neu fwy o ddigwyddiadau’r gweithdai, trwy e-bostio dani@danileearts.co.uk

Gweithdai ar gyfer Dylunio a Syniadau Murlun

Dydd Sadwrn 19eg Medi 3 y.p. – 5 y.p.

Dydd Mercher 23ain Medi 1.30 y.p. – 4.30 y.p.

Dydd Gwener 25ain Medi 1.30 y.p. – 4.30 y.p.

  • Nid oes angen profiad oherwydd bydd hyfforddiant arbenigol llawn ar gael.
  • Presenoldeb am ddim.
  • Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu.
  • Rhaid archebu lle gan y bydd y niferoedd yn gyfyngedig.
  • Lles cyfranogwyr a staff yn ein gweithdai yw ein prif flaenoriaeth. Byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth trwy gydol y prosiect.

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu ewch i’r dudalen ‘News’ yn danileearts.co.uk.
Cyhoeddir dyddiadau’r gweithdy mosaig yn fuan.

Edrych ymlaen at fod yn greadigol!

Gyda dymuniadau gorau, Dani Lee a Thransition Tywi Trawsnewid

Gyda chefnogaeth garedig gan:

Share