LLANDOVERY 2030 : Share your vision

LLANDOVERY 2030 Painting courtesy of Katie Bullock Rhannwch eich gweledigaeth MYNEDIAD AM DDIM AC YN AGORED I BAWB LLEOLIAD DYDDIAD Share your vision FREE ENTRY AND OPEN TO ALL VENUE DATE Share your stories, thoughts and ideas. Get your voice heard and help shape the future of your community 3 Stone Street, Llandovery 15 November, 10.30 – 18.30 16 November, 10.00 – 16.00 Rhannwch eich storïau, eich meddyliau a’ch syniadau. Lleisiwch eich barn a helpu i lywio dyfodol eich cymuned! 3 Stryd y Garreg, Llanymddyfri 15 Tachwedd, 10.30 – 18.30 16 Tachwedd, 10.00 – 16.00 LLANYMDDYFRI 2030

Share