Canolfan Deulol Llandysul – Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Canolfan Deulol Llandysul – Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

MAE ANGEN Y CANLYNOL AR GANOLFAN DEULUOL LLANDYSUL:

GWEITHIWR CYMORTH I DEULUOEDD

Yng Nghanolfan Deuluol Llandysul

20 awr yr wythnos

£9,902 y flwyddyn

Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd.

I gael pecyn cais, danfonwch ebost i admin@plantdewi.co.uk neu ewch ar wefan www.plantdewi.org.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Dyddiad cau: Dydd Mercher 30ain o Ionawr 2019

Share